Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Våtmarksløftet er i gang!

Våtmarksløftet er i gang!

09. februar 2023

17 millioner til seks nasjonale sentre

I juni 2022 ble det avklart at våtmarkssentrene fikk 17 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til å formidle kunnskap om våtmark til barn og unge og befolkningen generelt.

Prosjektet er rigget

–Det første halvåret har vi rigget prosjektet slik at det vil fungere godt både økonomisk, administrativt og sørge for fremdrift og resultater, forteller styreleder fra Ilene Lene Berge. –Det blir både undervisningsopplegg og digital naturveiledning som kommer ut av dette flerårige prosjektet, og barns medvirkning vil være sentralt.

Det man er glad i ønsker man å ta vare på

–Det er dagens barn som skal arve denne jorda og rydde opp etter oss, sa Hanna Kirsebom Aronsen fra Sparebankstiftelsen DNB i sin åpningstale. -Men det barna blir glad i, ønsker de å ta være på. Derfor har vi sånn tro på dere våtmarkssentrene.

Et bidrag til internasjonale avtaler

Nina Jensen fra Revocean og Trygve Norgaard fra Besøkssenter Raet nasjonalpark holdt forrykende inspirasjonsforedrag, og våre arbeidsgivere Miljødirektoratet viste hvordan våtmarkssentrene er en del av noe større, både den internasjonale Ramsarkonvensjonens arbeid og Norges forpliktelser i den rykende ferske Naturavtalen.

Idemyldringen er i gang

På dag 2 av samlingen ble det jobbet med konkrete ideer til hva prosjektet skal skape og den visjonen vi ønsker å strekke oss etter. Kanskje hele befolkningen om 10 år har fått inn i bevisstheten at våtmarkene er en del av natur- og klimaløsningen og at de er skatter som må tas vare på?! 

 

Andre våtmarkssentre du kan besøke:

Besøkssenter våtmark Oslo

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Besøkssenter våtmark Lista

Besøkssenter våtmark Ilene

Besøkssenter våtmark Ørland

 

Se oversikt over alle besøkssentre i Norge

Forrige nyhet

Nasjonal sentersamling hos Besøkssenter våtmark Jæren

01. november 2022

Storfint besøk av alle landets besøkssentre på Jæren. På programmet sto spennende og inspirerende foredrag om utstillinger, naturveiledning, forskning og sosiale medier. I tillegg ble det ekskursjonstur til både Orre og Kvassheim.

Neste nyhet

Vi søker naturveileder!

06. mars 2023

Har du et engasjement for å formidle om natur, og særlig rettet mot barn? Da må du lese videre! Vi ansetter en naturengasjert formidler for en 3-årig stilling på 50%, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent.