Velg en side

Sommerens program

31. mai 2022

Hurra! Også i år arrangerer vi Sommer ved Mosvatnet og Sommer ved Jærkysten. Gjennom hele sommeren arrangerer vi kjekke aktiviteter for barn ved alle våre tre delsentre: Friluftshuset på Orre, Friluftsfyret Kvassheim og Mostun natursenter. Les videre for å få vite mer om sommerens aktiviteter. 

Sommer ved Mosvatnet

Stavanger kommune gir også i år støtte til vårt åpne sommerferietilbud på Mostun natursenter som del av Barnas sommer. Gled deg til å delta på kjekke aktiviteter, lær noe nytt om naturen rundt deg, få stempel i stempelkortet, og kjemp om å bli Mosvatnets mester også i år! Aktivitetene er nye, men opplegget er kjent fra tidligere år.

De seks oppgavene du kan samle stempel i vil være:

(1) Vannforskeren

Det som lever over vann er ofte lett å se. Men hva vet vi om det som lever under vann? I og ved Mosvatnet lever det masse forskjellig: plankton, insekter, fisk og fugl. Nå skal vi prøve å finne ut hva slags insekter og mindre dyr vi kan finne i Mosvatnet. Bli med og ta vannprøver fra Mosvatnet. Prøvene ser vi nærmere på under lupe. Hvilke spennende vesener kan du finne? Hver dag måler vi også temperaturen og sjekker pH for å se om det er noen endringer gjennom sommeren.

(2) Tredetektiven

Hvordan kan vi vite hvilket tre som er hvilket? Det er forskjellige måter å gjøre det på. Man kan for eksempel se på barken, på hvordan treet vokser, vi kan se på nøtter, og vi kan se på blader. Blader på trær kan være svært forskjellige. Å artsbestemme et tre er nesten litt som å være en detektiv: man må lete etter hint på trærne for å finne ut hvilket tre vi ser på. I denne oppgaven skal deltakeren finne ut hvilke trær de har blader fra ved hjelp av en bestemmelsesduk.

 
(3) Fuglekjenneren
I og rundt Mosvatnet finnes det mange forskjellige fuglearter, og gjennom årene har mer enn 160 fuglearter blitt registrert her. I denne oppgaven skal dere lære litt mer om fuglelivet. Fuglekjenneren er en løype med 7 poster. Løs oppgavene og finn løsningsordet. For barn som ikke kan lese er det fuglebingo som er oppgaven.
 
(4) Hjernegymnasten
I denne oppgaven skal dere bruke ulike former til å bygge en figur. Alle brikkene skal brukes, og de skal ikke overlappe hverandre. Det ser kanskje lett ut, men her kan både naboen, farbror Olav og bestemor få trimmet hjernecellene sammen med ungene. Kanskje pipler det opp en liten svettebart av stress? Klarer du en, så prøv deg på en ny oppgave. Brikken er de samme, men figuren er ny!
 
(5) Humleeksperten
Visste dere at vi har 35 forskjellige humlearter i Norge? Ei humle er altså ikke bare ei humle. I hele verden finnes det over 250 forskjellige arter! Humler er viktige, fordi de pollinerer planter. Humler pollinerer blant annet kakao-planten, så kanskje vi ikke hadde hatt sjokolade hvis humlene forsvant? I denne oppgaven skal du fange og prøve å artsbestemme humlen. Mange humler kan artsbestemmes ved å se på farge og mønster. Aktivitetsverten hjelper deg hvis du synes det er vanskelig. Alle humlene slippes fri igjen.
 
(6) Blomstervennen
Lag deg et flott bokmerke av pressede blomster som er plukket rundt Mostun! Vi har presset blomster på forhånd. Bokmerket får du med deg hjem. Denne aktiviteten er en inneaktivitet, og passer derfor ekstra bra på en regntung dag eller en veldig varm dag når det er deilig å søke skygge!
Åpningstider
Alle dager i skolens sommerferie unntatt lørdager, fra 11:00-15:00. 
Har du gjort alle oppgavene til Sommer ved Mosvatnet? Snu stempelkortet, og bli med på Sommer ved Jærkysten!
 

 

Sommer ved Jærkysten

Er du ferdig med alle oppgavene til Sommer ved Mosvatnet? Snu stempelkortet, og bli med på Sommer ved Jærkysten! Sommer ved Jærkysten er et samarbeid mellom Besøkssenter våtmark Jæren og Jæren Friluftsråd, og foregår på de to sentrene Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim. Under finner du en oversikt over de ulike aktivitetene ved disse sentrene. Fullfører du alle oppgavene ved ett senter, eller to oppgaver på hvert senter, blir du med i trekningen av flotte natur- og friluftspremier. 

Få stempelkort, løs oppgavene og vinn premier! Alle som deltar, får medalje. Løser du alle oppgavene, er du med i trekningen av flotte premier. Det vil være tre oppgaver ved hvert av sentrene:

Friluftshuset på Orre

Natursti
Hva vet du om plantelivet i bakdynene på Orre? I områdene rundt Friluftshuset finnes en rekke sjeldne planter som finnes få andre steder i landet. Test dine kunnskaper i denne naturstien!

Plast-nøtten
Visste du at smeltet plast noen ganger kan ligne veldig på stein? Disse plast-bitene kalles plastiglomerater, og kan finnes på strender over hele verden. Prøv deg som plast-forsker: klarer du å finne ut hva som er plast, og hva som er ekte stein?

Lage-oppgave
Test kreativiteten din i denne lage-oppgaven. Kun fantasien setter grenser!

Friluftsfyret Kvassheim

Eggjakt
Gå på eggjakt i utstillingen, og lær mer om ulike dyr som legger forskjellige egg. Klarer du å finne alle eggene?

Økosystem-klosser.
Alle arter har sinn plass i et økosystem. Hvis vi ser for oss et økosystem som en murvegg, kan vi tenke oss at hver murstein er en art. Hva skjer med denne veggen når vi begynner å fjerne arter, stein for stein? Lek deg med økosystemklossene, og finn det ut!

Fjærebingo
I fjæra er det masse spennende som både lever og som driver i land. Dra på skattejakt i fjæra. Klarer du å finne alt vi har satt opp på bingoarket? ROP BINGO!

Åpningstider i sommer
Alle dager (unntatt mandag) i sommerferien fra 11-16. Har du gjort alle oppgavene på Jæren? Snu stempelkortet, og bli med på Sommer ved Mosvatnet

Lykke til

Forrige nyhet

Vi søker naturveileder!

06. mars 2023

Har du et engasjement for å formidle om natur, og særlig rettet mot barn? Da må du lese videre! Vi ansetter en naturengasjert formidler for en 3-årig stilling på 50%, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent.

Neste nyhet

Vi lanserer fuglesekken!

25. september 2023

Lyst til å lære mer om fugl på egenhånd, men mangler utstyret? Da må du lese videre her!