Tilbud til skoler og barnehager

Besøkssenter våtmark Jæren tilbyr gratis naturveiledning og undervisning for alle barnehager og skoler. Samtlige av våre undervisningsopplegg er laget med utgangspunkt i barnehagens rammeplan eller skolens læreplaner og dekker opptil flere undervisningsmål.

Vi håper at gjennom formidling av naturglede og engasjement, vil man lære å se samspillet mellom organismer og verdien naturen har for både mennesker og andre levende vesen. 

Undervisningen foregår på Mostun natursenter i Stavanger, Friluftshuset Orre i Klepp eller Friluftsfyret Kvassheim i Hå. Våre ulike undervisningsopplegg retter seg inn mot de enkelte alderstrinnene i skolen, men dersom et tema skulle være av spesiell interesse kan de fleste undervisningsopplegg tilpasses slik at det passer din gruppe.

Da naturen endrer seg med årstiden vil også vårt undervisningstilbud endres i løpet av året. Undervisningsoversikt for våren/høsten 2021 finner du i linken: Undervisningstilbud BVJ våren-høsten 2021. Her får du enkelt en oversikt over hvilke undervisningsopplegg som passer nettopp din elevgruppe og klassetrinn, og når på året dette holdes. 

Vil du og din klasse/gruppe komme på besøk? Ta kontakt med vår naturveileder Hanne for å sjekke om det er ledig. Telefon 977 12 253 eller på mail: post@bvj.no eller hanne@bvj.no

Under får du et innblikk i noen av våre tidligere undervisningsopplegg. 

Vårfugler og fuglekassesnekring

Fuglene er en kjent og kjær del av naturen vår. Fra fjell til hav og fra de dype skogene til vår egen hage spiller fuglene en viktig rolle i naturen, og er en inngangsport til naturglede- og engasjement for mange barn.

I dette undervisningsopplegget vil elevene bli kjent med ulike fugler som hekker i Norge gjennom bilder, video og ulike aktiviteter. Vi skal se på trekk- og standfugler, forskjellige reir og til slutt får elevene snekre sine helt egne fuglekasser. Opplegget er gratis og dekker kompetansemål i læreplanen for både naturfag og kroppsøving. Selve opplegget varer ca to timer.

Humledag

Humler og andre bier er insekter som gjør en viktig jobb med å pollinerer planter. Dette gir oss mennesker en hel rekke matprodukter, men er også nødvendig for at naturen som økosystem skal fungere godt. Men verdens humler opplever motgang av både kjente og ukjente årsaker. I tillegg er humlene ganske koselige og interessante skapninger som vi gjerne vil gjøre barn og voksne bedre kjent med.

Vi tilbyr en rekke aktiviteter som gir barna et innblikk blant annet i hvordan de ulike humlene ser ut, hva humler trenger for å leve, hvordan det er å være en arbeiderhumle. Vi ser på levende humler, og alle elevene får snekre sin helt egen humlekasse som kan bli hjem til en humledronning og hennes avkom neste vår. Undervisningsopplegget består av ulike aktiviteter og varer ca. to timer. Dette kan kortes ned avhengig av hvor mye tid hver klasse har til rådighet. Opplegget dekker kompetansemål både i naturfag, matematikk og kroppsøving

Kråkene ved Mosvatnet

Hver vinter bruker mange av Jærens kråkefugler trærne rundt Mosvatnet som overnattingssted. I skumringen kommer over 15.000 kråker flygende inn mot Mosvatnet. Noen flyr flere mil for å komme akkurat hit. Om morgenen flyr de avgårde igjen. Hva er det med Mosvatnet som virker så tiltrekkende på kråkene?

Dette undervisningsopplegget er for klasser på ungdomsskole og videregående trinn, og det er et spennende foredrag av den dyktige formidleren og kråkeentusiasten Øyvind Gjerde (Norsk Ornitologisk Forening og FN-sambandet). Her får man høre om kråkenes biologi og adferd, deres samfunn og intelligens.

Opplegget starter med en kort tur til trærne hvor kråkene sitter. Deretter følger ca en time med foredrag inne på Mostun. Undervisningsopplegget er forankret i «Det miljøbevisste mennesket» i den generelle delen av læreplanen og i læreplanene i naturfag og biologi.

Rydd en strand

Elevene gjennomfører strandrydding på et lokalt kystområde. Søppelet fra strandryddingen blir grovsortert og registrert ved hjelp av et utarbeidet registreringsskjema. Registreringene er på denne måten et bidrag til nasjonal og internasjonal forskning på marin forsøpling.

Undervisningsopplegget er knyttet til fagene naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og matematikk.

Forskerspiren: Hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke naturen.
Samfunnsfaget: Forbruk og bærekraftig utvikling.
Fysisk aktivitet: ligger inne som en naturlig del av selve strandryddingen der elevene skal ut å rydde et kystområde. Transporten til og fra området bør om mulig gjøres til fots eller med sykkel.
Matte: Elevene vil føre statistikk og gjøre beregninger av søppel.

Jærens våtmarker og fugler

Våtmark er en variert og artsrik naturtype med godt utgangspunkt for å nå innom kompetansemål i læreplaner for blant annet naturfag, kroppsøving og matematikk. Tema vil være våtmark som økosystem, med mye vekt på fugleliv, sesongtrekk og viktigheten av våtmarksområder globalt.  Aktuelle aktiviteter er:

  • Fuglekikking og fuglebingo: Elevene får utdelt kikkert og lærer å bruke den. De får bingobrett med bilder av ulike fuglearter som de skal se etter ute. De krysser av for artene de observerer, og tre på rad gir bingo. Elevene lærer å se etter kjennetegn på fugleartene.
  • Undersøke: Studere utstoppede fugler og se på ulike tilpasninger av nebb og føtter. Vi diskuterer fuglenes levesteder og matpreferanser.
  • Undersøkelser i fjæra: Elevene skal kartlegge livet i fjæra ved å hente opp alger og smådyr, og artsbestemme disse og dele de inn i grupper ved hjelp av bestemmelsesduker og litteratur. Vi diskuterer våtmark som økosystem. Vi har redningsvester til utlån.
  • Trekk-spillet: Elevene skal følge en natursti med ulike aktiviteter på hver post. Elevene skal “være” trekkfugler, og aktivitetene er relatert til livet som trekkfugl på vei fra våtmark til våtmark frem til overvintringsstedet (en blanding av matematikk og fysiske oppgaver).

Undervisningsopplegget er forankret i «det miljøbevisste mennesket» i den generelle delen av læreplanen. Det er også forankret i læreplanen i naturfag.

Vil din klasse eller barnehage være med?

Kontakt naturveileder Hanne på telefon 977 12 253 eller post@bvj.no for å avtale eller få mer informasjon om undervisningsoppleggene. De fleste oppleggene kan tilpasses både aldersgrupper, sted og årstid. Vi har også andre undervisningsopplegg, ta kontakt med Hanne om du lurer på noe.

 

 

Fakta om vår undervisning

  • Undervisningen foregår hovedsaklig på Mostun natursenter, Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim.
  • Alle undervisningsopplegg skal dekke kompetansemål i læreplanen eller Rammeplane for barnehagen.
  • Undervisningen er gratis for alle skoler og barnehager, og vi får støtte av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland og andre for å kunne tilby dette.
  • Målet er å tilby formidling om våtmark, og at den skal være av høy faglig kvalitet. Våtmarkene, både på Jæren og ellers i verden, er svært verdifulle og viktige områder som det er viktig å ta vare på og bevare. Mange sjeldne arter er helt avhengige av våtmarkene.
  • I 2019 hadde vi besøk av over 1400 elever på våre undervisningsopplegg.