Velkommen! Her finner du oss

Besøkssenter våtmark Jæren består av tre avdelinger: Mostun natursenter, Friluftsfyret Kvassheim og Frilufthuset Orre. Vi tilbyr naturveiledning alle tre stedene: Du kan besøke våre utstillinger, du kan komme hit med skoleklasser og du kan være med på våre åpne publikumsarrangementer. 

«Enhver klodrian kan beundre Hardanger, men kom til Jæderen, her har vi natur for viderekomne»

 – Alexander L. Kielland

Friluftsfyret Kvassheim

Friluftsfyret Kvassheim ligger i Hå kommune, og her kan været være røft. Likevel er det et utrolig fugleliv her – året rundt. I det gamle fyret finner du en flott utstilling om fugl og våtmark som er verdt å besøke. Fyret ble satt i drift i 1912, og det var bemannet og i drift helt fram til 1990. I dag er det et flott turmål, og det er Jæren Friluftsråd som drifter fyret i dag. Stranda på Kvassheim er en del av en to mil lang rullesteinstrand, trolig en av de lengste i Europa. Langs stranda ligger Kvassheimsbukta, en viktig rasteplass for fugler på trekk. I buktas store tarevoller finner de mat og hvile på vei til eller fra overvintringsområdene. Dette er et så viktig våtmarksområde at det har fått status som et Ramsar-område.

Her kan du lese mer om utstillingene vi har på Kvassheim.

Du kan også lese mer om Kvassheim på Jæren Friluftsråd og Visit Norway sine sider. 

Friluftshuset Orre

Friluftshuset Orre ligger i Klepp kommune, like ved den flotte Orrestranden. Du kan komme på besøk enten i åpningstidene, da er både kafé og utstilling åpent, eller du kan bestille naturveiledning hos oss. Friluftshuset ble bygget av Jæren Friluftsråd i 1987 og utvidet i 1992. 16. desember 1999 brant senteret ned til grunnen, men ble bygget opp igjen i samme stil og gjenåpnet 16. mars 2002. Byggets arkitekt er Per Line.

Området mellom Orrevatnet og havet er et av de mest artsrike stedene i landet. Mangfoldet i flora og fauna skyldes den store variasjonen av biotoper i området. Orre-Reve er en svært viktig trekklokalitet for vadefugler og en del vannfugler. Det spesielle plantelivet har internasjonal verneverdi. Strekningen på fem kilometer fra Reve havn til utløpet av Orreelva har Ramsar-status og inngår i Jærstrendene landskapsvernområde. Hele området er fuglefredet og deler er plantefredet. I tillegg er det forbud mot taretråling i sjøen utenfor.

Mostun natursenter

Mostun natursenter ligger ved Mosvatnet i Stavanger kommune. Mosvatnet er populært både blant folk og fugler. Flere hundre tusen benytter seg av dette som turområde hvert år, samtidig som vatnet er blant de viktigste fugleområdene i Rogaland. 

Mostun består av to bygg. Det eldste bygget er fra 1867 og eies av Stavanger kommune. Det nye bygget er fra 2016, og brukes til undervisning og arrangementer. Det ble bygget av Naturvernforbundet i Rogaland og heter Inge Steenslands Hus. Det er åpent i kafeen hver torsdag fra 17-20 og søndag 11-16, og under arrangement. Kaféen huser også en våtmarksutstilling.

Et rikt fugleliv på land og på vann kombinert med et stort mangfold av planter og trær bidrar til å gjøre naturopplevelsen spesielt rik i et område som ellers er preget av bebyggelse og store veianlegg. I og ved Mosvatnet er det registrert en lang rekke sjeldne og rødlistede plante- og fuglearter. Du kan lese mer om artene i vår naturbase om Mosvatnet.

Del av en familie

Det er ikke bare på Jæren det finnes besøkssenter for våtmark. Også andre steder i landet finnes det spennende våtmarkssentre som forteller og formidler om våtmarker og viktigheten av de. Du finner dem på Lista, Ilene, Oslo, Nordre Øyeren og Ørland.