Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Dette er utstillingen på Kvassheim

Dette er utstillingen på Kvassheim

26. september 2018

På Friluftsfyret Kvassheim finner du utstillinger om de viktige våtmarkene, men også om redningshistorien langs jærkysten. Les mer om utstillingene her.  

Redningshistorien:

Her finner du bilder fra forlis, utstyr som ble brukt på de gamle redningsstasjonene på Jæren, og du kan se film som viser utviklingen av Redningsselskapets fartøy fra seilbåter til dagens hurtiggående redningsskøyter.

Våtmarkene:

I tillegg til plakatene som du kan se nedenfor, består utstillingen av et naturfotogalleri, film, lyddusj og teleskop rettet mot fuglelivet i Kvassheimbukta. 

Våtmarkene er trua!

Dette er våtmarker

Verdas våtmarker

Jæren våtmarksystem – del 1

Jæren våtmarksystem – del 2

Ser du fuglane?

Tare til nytte

Trua!

Fuglane sin flyplass

Kjenner du igjen desse?

Kven gjer kva?

 

Kulturhistorien:

I strandsonen ved friluftsfyret Kvassheim ligger det flere gravfelt fra eldre jernalder. Ved fyret er det registrert ca. 40 gravhauger og trehustufter. Nord for friluftsfyret er det funnet gravfelt med ca 70 hauger. Men de første menneskene kom til Kvassheimsstranda allerede i jernalderen, 2-3000 år før Kristus. Utstillingen “Frå steinalder til nåtid” kan du se her..

Test dine kunnskaper:

I resepsjonen i 1.etasje kan du kjøpe naturkvissen “Myrsnipa Myrtel spør- du svarer”. Alle spørsmålene er knyttet til utstillingen i 2.etasje. Naturkvissen koster kr. 20,- og du får en kjekk, liten premie når du leverer svarene dine tilbake i resepsjonen. Her finner du også fasit. 

God fornøyelse!

Forrige nyhet

Suksessrik open dag på Revtangen ornitologiske stasjon

27. august 2018

Årets fyrste arrangement vart halde på Revtangen Ornitologiske Stasjon i samarbeid med Stavanger museum. I strålande vær fann nærare 180 store vegen for å kome tett på det som vart fanga i nettet. 

Neste nyhet

Humleundervisning på Orre

22. november 2018

1.klassinger frå Jæren har i haust lært meir om dei viktige humlene på Besøkssenter våtmark Jæren