Velg en side
 1. Hjem
 2. Nyhetene
 3. Vi søker naturveileder!

Vi søker naturveileder!

06. mars 2023

 

Har du et engasjement for å formidle om natur, og særlig rettet mot barn? Da må du lese videre! Vi ansetter en naturengasjert formidler for en 3-årig stilling på 50%, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent.

 

Hva er prosjektet?

De autoriserte besøkssentrene for våtmark i Norge har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for å øke kunnskap om og engasjement for våtmark i Norge. Håpet er at dagens barn og unge, som fremtidens forvaltere av natur, skal lære å verdsette verdiene i våtmark og at det gjør dem til bedre ambassadører for bærekraftig naturforvaltning. Prosjektet, kalt Våtmarksløftet, skal utarbeide forskjellige måter å formidle om våtmark til barn og unge. Målet er å utvikle ulike læringssystemer og utstyr til praktisk naturveiledning, digitale læringssystemer, undervisningsfilmer, utstillinger mm. Prosjektet vil foregå som et samarbeid mellom de 6 våtmarkssentrene i Norge.

Stillingsbeskrivelse

Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) er et nasjonalt autorisert besøkssenter, og har som mål å spre kunnskap om og skape oppmerksomhet rundt våtmarker og deres verdi, med særlig vekt på Ramsar-områdene på Jæren.

Prosjektets mål er å utvikle systemer og metoder for å gi barn og unge mer kunnskap om hvor viktig våtmark er og gi de glede ved naturopplevelser i våtmark. Vi har en visjon om at hvis dagens unge generasjon blir glad i natur, og i dette prosjektet våtmark, blir de gode ambassadører for en god naturforvaltning i fremtiden.

Arbeidsdagen vil bestå av en god blanding av selvstendig arbeid, samarbeidsmøter og work-shops med de ansatte på de andre sentrene og prosjektledelsen, samt samarbeid med ansatte i Besøkssenter våtmark Jæren og Naturvernforbundet i Rogaland.

Vi søker etter en prosjektmedarbeider i 50% stilling over 3 år, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent. De ansatte vil inngå i et team bestående av en representant fra hvert våtmarkssenter i Norge. Kontorplass vil være på Mostun natursenter i Stavanger.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • – Høyere utdanning masternivå eller tilsvarende er en fordel
 • – Pedagogisk kompetanse/erfaring, gjerne innen naturveiledning
 • – Erfaring fra prosjektarbeid i team og selvstendig arbeid
 • – Evne til strukturert arbeid med tidsfrister i en spredt organisasjon som dette er viktig
 • – Personlig egnethet og et genuint engasjement for å ta vare på natur blir vektlagt
 • – Kreativ og utadvendt

Vi kan tilby:

 • – 50%-stilling i 3 år med tiltredelse fra midten av august 2023
 • – Spennende og motiverende arbeid i team med dyktig folk innen naturforvaltning og naturveiledning.
 • – Lønn og pensjonsordning etter avtale med Naturvernforbundet i Rogaland.

Søknad sendes til post@bvj.no. Søknadsfristen er 28. mars. Ta gjerne kontakt med daglig leder i Besøkssenter våtmark Jæren, Hanne Risanger (977 12 253), eller daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring (416 83 238), ved videre spørsmål tilknyttet stillingen.

Forrige nyhet

Våtmarksløftet er i gang!

09. februar 2023

Alle de seks autoriserte våtmarkssentrene fra Ørlandet i nord til Lista i sør var samlet på Ilene til åpning av den faglige delen av Våtmarksløftet. Dette skjedde på selveste verdens våtmarksdag 2. februar!