Velg en side
 1. Hjem
 2. Nyhetene
 3. Vi søker naturveileder!

Vi søker naturveileder!

06. mars 2023

 

Har du et engasjement for å formidle om natur, og særlig rettet mot barn? Da må du lese videre! Vi ansetter en naturengasjert formidler for en 3-årig stilling på 50%, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent.

 

Hva er prosjektet?

De autoriserte besøkssentrene for våtmark i Norge har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for å øke kunnskap om og engasjement for våtmark i Norge. Håpet er at dagens barn og unge, som fremtidens forvaltere av natur, skal lære å verdsette verdiene i våtmark og at det gjør dem til bedre ambassadører for bærekraftig naturforvaltning. Prosjektet, kalt Våtmarksløftet, skal utarbeide forskjellige måter å formidle om våtmark til barn og unge. Målet er å utvikle ulike læringssystemer og utstyr til praktisk naturveiledning, digitale læringssystemer, undervisningsfilmer, utstillinger mm. Prosjektet vil foregå som et samarbeid mellom de 6 våtmarkssentrene i Norge.

Stillingsbeskrivelse

Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) er et nasjonalt autorisert besøkssenter, og har som mål å spre kunnskap om og skape oppmerksomhet rundt våtmarker og deres verdi, med særlig vekt på Ramsar-områdene på Jæren.

Prosjektets mål er å utvikle systemer og metoder for å gi barn og unge mer kunnskap om hvor viktig våtmark er og gi de glede ved naturopplevelser i våtmark. Vi har en visjon om at hvis dagens unge generasjon blir glad i natur, og i dette prosjektet våtmark, blir de gode ambassadører for en god naturforvaltning i fremtiden.

Arbeidsdagen vil bestå av en god blanding av selvstendig arbeid, samarbeidsmøter og work-shops med de ansatte på de andre sentrene og prosjektledelsen, samt samarbeid med ansatte i Besøkssenter våtmark Jæren og Naturvernforbundet i Rogaland.

Vi søker etter en prosjektmedarbeider i 50% stilling over 3 år, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent. De ansatte vil inngå i et team bestående av en representant fra hvert våtmarkssenter i Norge. Kontorplass vil være på Mostun natursenter i Stavanger.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • – Høyere utdanning masternivå eller tilsvarende er en fordel
 • – Pedagogisk kompetanse/erfaring, gjerne innen naturveiledning
 • – Erfaring fra prosjektarbeid i team og selvstendig arbeid
 • – Evne til strukturert arbeid med tidsfrister i en spredt organisasjon som dette er viktig
 • – Personlig egnethet og et genuint engasjement for å ta vare på natur blir vektlagt
 • – Kreativ og utadvendt

Vi kan tilby:

 • – 50%-stilling i 3 år med tiltredelse fra midten av august 2023
 • – Spennende og motiverende arbeid i team med dyktig folk innen naturforvaltning og naturveiledning.
 • – Lønn og pensjonsordning etter avtale med Naturvernforbundet i Rogaland.

Søknad sendes til post@bvj.no. Søknadsfristen er 28. mars. Ta gjerne kontakt med daglig leder i Besøkssenter våtmark Jæren, Hanne Risanger (977 12 253), eller daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring (416 83 238), ved videre spørsmål tilknyttet stillingen.

Forrige nyhet

Våtmarksløftet er i gang!

09. februar 2023

Alle de seks autoriserte våtmarkssentrene fra Ørlandet i nord til Lista i sør var samlet på Ilene til åpning av den faglige delen av Våtmarksløftet. Dette skjedde på selveste verdens våtmarksdag 2. februar!

Neste nyhet

Sommer ved Mosvatnet og Jærkysten

16. juni 2023

Gjennom hele sommeren arrangerer vi kjekke aktiviteter for barn og unge ved alle våre tre delsentre: Mostun natursenter, Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim. Les mer om sommerens tilbud her!