Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. 17. millioner til våtmarkssentre i Norge!

17 millioner til våtmarkssentrene!

01. juli 2022

Sparebankstiftelsen DNB kom denne uken med sommerens største og gledeligste overraskelse: Tett opp under 17 millioner skal nå brukes på formidlingen av våtmark ved landets seks våtmarkssentre. Ilene er prosjektkoordinator.

 

Satser på natur og bærekraft

Sparebankstiftelsen DNB har i senere tid satset på prosjekter som bidrar til å bedre naturmangfoldet og som formidler hvordan menneskelig atferd påvirker økosystemene.

I lengre tid har derfor våtmarkssentrene i Norge jobbet med en felles prosjektsøknad for å løfte våtmark både regionalt og nasjonalt. Denne uken ble det full uttelling.

Vi får et nytt handlingsrom

– Dette er fantastisk, sier daglig leder og prosjektleder Lene Berge ved Ilene. – Det er jo ingen hemmelighet at den statlige bevillingen er knapp. Med denne finansieringen fra Sparebankstiftelsen DNB har vi fått et helt nytt handlingsrom til å løfte våtmark både regionalt og nasjonalt.

Målgruppen er fremtidens beslutningstakere

Gjennom en treårs periode skal våtmark settes på agendaen.

-Våtmark er en del av løsningen i fremtidens samfunn, og målgruppen for prosjektet er naturligvis fremtidens beslutningstakere, nemlig barn mellom 5 og 18 år, forteller Lene Berge.

Hovedmålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt våtmark, slik at vi ruster barn og unge til å bli gode beslutningstakere for en bærekraftig bruk av våtmark i fremtiden.

Prosjektet har også en rekke delmål. Blant annet å gjøre barna glade i natur som et bidrag i økt livskvalitet og bedre mental og fysisk helse, gi barna kunnskap slik at de forstår sammenhengene i naturen og i et større perspektiv bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser gjennom Ramsarkonvensjonen og FNs bærekraftsmål.

Seks våtmarkssentre skal løfte hverandre

Norge har seks våtmarkssentre fra Ørlandet i nord til Lista i sør. Alle seks er autoriserte besøkssentre under Miljødirektoratet, og mottar årlig finansiering over statsbudsjettet (for tiden 1,1 million). Nå skal det i fellesskap bygges en verktøykasse for midlene som gjør at alle seks sentre kan nå enda bredere ut med formidlingen av våtmark.

 

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB! 

 

Andre våtmarkssentre du kan besøke:

Besøkssenter våtmark Oslo

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Besøkssenter våtmark Lista

Besøkssenter våtmark Ilene

Besøkssenter våtmark Ørland

Se oversikt over alle besøkssentre i Norge

Forrige nyhet

Flaggermusnetter i sommer

31. mai 2022

I sommer arrangerer vi Flaggermusnetter ved alle våre tre delsentre. Trykk her for å lese mer!

Neste nyhet

Arrangementsoversikt høsten 2022

10. august 2022

Ørretvandring, trekkfugldag, havdag og mye mer! Velkommen til Besøkssenter våtmark Jæren høsten 2022!