Klikk på bildet for å se film om kråketrekket ved Mosvatnet

Klikk på bildet for å se film om flaggermus

Klikk på bildet for å se film om kråketrekket ved Mosvatnet

Klikk på bildet for å se film om flaggermus