Velg en side
this is me

Kontaktinfo

Besøkssenter våtmark Jæren

Besøkssenter våtmark Jæren er autorisert av Miljødirektoratet som et besøkssenter som skal drive med formidling av kunnskap om natur og våtmark.

Besøkssenter våtmark Jæren har Mostun natursenter i Stavanger kommune som hovedbase. Mostun natursenter ble åpnet i november 2011 og drives av Naturvernforbundet i Rogaland i samarbeid med lokallagene av Norsk ornitologisk forening og Norsk botanisk forening. Mostun har adresse Henrik Ibsensgate 59.

Besøkssenter våtmark Jæren har to satellitter som begge blir driftet av Jæren friluftsråd. Det ene er friluftsfyret Kvassheim i Hå kommune der det ble åpnet en utstilling om RAMSAR-områdene på Jæren i 2010. Denne utstillingen ferdigstilles i 2013. Den andre satellitten er Orre friluftshus i Klepp kommune som har en utstilling om Jærstrendene  landskapsvernområde siden 2002.

Besøkssenter våtmark Jæren hadde i 2012 ca 45 000 besøkende.

Besøkssenter våtmark Jæren har administrasjon og formidler ved Mostun natursenter. Strytingsgruppen for JVS består av representanter fra Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, Jæren friluftsråd og Naturvernforbundet i Rogaland.

Ta kontakt!

Postadresse: Postboks 441, Sentrum, 4002 Stavanger

Besøksadresse: Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59, Stavanger.

Telefon: 51 52 88 11

E-post: post@bvj.no